Kontakt

 

Prevádzkovateľ obchodu:

S3D s.r.o.

Pod Juhom 7767/65

911 01 Trenčín

Na uvedenej adrese je sídlo, nejedná sa o predajňu!

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27684/R

IČO: 46 855 793, DIČ: SK2023697863

 

Bankové spojenia:

 

Pre Slovenských zákazníkov a zahraničných zákazníkov (platby v EUR):

Banka: ČSOB, a.s., Názov: S3D s.r.o., IBAN: SK80 7500 0000 0040 1766 6050SWIFT: CEKOSKBX 

 

Pre Českých zákazníkov (platby v Kč): 

Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Názov: S3D s.r.o.,  číslo účtu: 2900441804/2010SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

PayPal: info@53D.eu


Kontakt

S3D s.r.o.

Pod Juhom 7767/65
Trenčín
911 01


+421 908 843 240